TIDGARE ÖPPNA UTBILDNINGAR/KURSER


2017: "ACT with selfcare" v/Rikke Kjelgaard
2017: "De 10 stora misstagen du inte vill göra som behandlare" v/Rikke Kjelgaard
2017: "Uncovering the process of Creative Hopelessness" v/Rikke Kjelgaard & Robyn Walser
2017: "ACT i grupper" v/Rikke Kjelgaard
2017: "ACT for depression and anxiety disorders" v/Russ Harris
2017: "ACT baserad coach utbildning" v/Rikke Kjelgaard & Mads Breckling
2017: "Focused ACT" v/Kirk Strosahl, Patricia Robinson & Thomas Gustavsson
2017: "Fördjupningskurs i ACT" v/Rikke Kjelgaard
2017: "Introduktion till ACT" v/Rikke Kjelgaard
2017: 2 årig specialistkurs i ACT v/Rikke Kjelgaard, Ole Taggaard Nielsen, Kelly Wilson, Kirk Strosahl, Robyn Walser mfl.


2016: "Mastering Difficult Conversations" v/Rikke Kjelgaard
2016: "The Thriving Adolescent - ACT for youth" v/Louise Hayes
2016: "Fokuserad ACT - fördjupningskurs" v/Thomas Gustavsson
2016: "Fokuserad ACT" v/Thomas Gustavsson
2016: "ACT with compassion for shame-prone clients" v/Jason Luoma & Jenna LeJeune
2016: "Focused ACT" v/Kirk Strosahl
2016: "Fördjupningskurs i ACT" v/Rikke Kjelgaard
2016: "Introduktion till ACT" v/Rikke Kjelgaard
2016: 2 årig specialistkurs i ACT v/Rikke Kjelgaard, Ole Taggaard Nielsen, Kelly Wilson, Kirk Strosahl, Robyn Walser mfl.

2015: "KBT för ätstörningar" v/Ata Ghaderi
2015: "Effektiv behandling för personer i behov av psykosociala insatser" v/Wetterlöv, Gustavsson & Kjelgaard
2015: "Fokuerad ACT" v/Thomas Gustavsson & Rikke Kjelgaard
2015: "Prolonged Exposuer" v/Edna Foa
2015: ”CBT-E for eating disorders” v/Christopher Fairburn
2015: "Self-compassion and emotional resilience" v/Kristin Neff
2015: ”Ungdomar, sexuella övergrepp och självskadande” v/Thomas Gustavsson, Richard Stenmark, Johan Nordahl & Annette Birgersson
2015: ”Introduktion till ACT” v/Rikke Kjelgaard
2015: ”Focused ACT” v/Kirk Strosahl, Patricia Robinson & Thomas Gustavsson
2015: ”Effektiv behandling för personer i behov av psykosociala insatser” v/Wetterlöv, Stenmark, Gustavsson & Kjelgaard
2015: ”ACT - Att hantera stress och främja hälsa” v/Fredrik Livheim
2015: 2 årig specialistkurs i ACT v/Rikke Kjelgaard, Ole Taggaard Nielsen, Kelly Wilson, Kirk Strosahl, Robyn Walser mfl.

2014: ”KBT för ätstörningar” v/Ata Ghaderi
2014: "Ungdomar, självskadande och sexuella övergrepp" v/Segesholms Behandlingshem & Off Clinic
2014: "ACT för ungdomar" v/Louise Hayes
2014: "Effektiv institutionsvård" v/Wetterlöv, Gustavsson, Stenmark, Bernce & Kjelgaard
2014: "Getting Unstuck in ACT" v/Russ Harris
2014: "Deepening the relationship between ACT and mindfulness" v/Kelly Wilson
2014: "Vem tjänar på den medicinska psykiatrin" v/Thomas Gustavsson
2014: "Unga med sexuella beteendeproblem" v/Annika Wassberg & Anette Birgersson
2014: "Prolonged Exposure for PTSD" v/Edna Foa
2014: "Nätbaserad depressionvård inom psykiatrin" v/Olof Johansson
2014: Utbildning i PTSD - Johan Wetterlöv, Konrad Rosman, Maria Bragesjö, Thomas Gustavsson & Richard Stenmark
2014: "Emotion Regulation in the Treatment of Deliberate Self Harm" v/Kim Gratz & Matthew Tull
2014: "Varför en resa till Galapagos för mer än 200 år sedan har betydelse för psykologin idag" v/Johan Wetterlöv
2014: "Patient i vården eller agent i ditt eget liv? Expektans - den svåra konsten att inte behandla" v/Richard Bernce
2014: 2 årig specialistkurs i ACT v/Rikke Kjelgaard, Ole Taggaard Nielsen, Kelly Wilson, Kirk Strosahl, Robyn Walser mfl.

2013: "Fokuserad ACT" v/Kirk Strosahl, Patricia Robinson & Thomas Gustavsson
2013: "Korta och kraftfulla interventioner" v/Thomas Gustavsson
2013: "ACT for addiction" v/Kelly Wilson
2013: "ACT för ungdomar" v/Louise Hayes
2013: "De 10 misstagen du inte vill göra som behandlare" v/Rikke Kjelgaard
2013: Gratis introduktion till Acceptance and Commitment Therapy v/Thomas Gustavsson & Rikke Kjelgaard
2013: ”ACTing on your therapist values when facing struggle” v/Rikke Kjelgaard & Trym Jacobsen (ACBS world conference)
2013: ”3 day advanced ACT” v/Russ Harris
2013: ”Get your ACT together” - introduktion till ACT v/Rikke Kjelgaard
2013: ”Rethinking Psychiatry” v/Robert Whitaker
2013: 1 årig specialistkurs i ACT v/Rikke Kjelgaard, Ole Taggaard Nielsen, Kelly Wilson, Kirk Strosahl, Robyn Walser mfl.


ÖNSKAR NI EN SKRÄDDARSYDD UTBILDNING?

KONTAKTA MIG >

Stacks Image 20647

HUMAN ACT

c/o Rikke Kjelgaard Consulting

Tel: +46 734 233 750

E-mail: rikke@humanact.se

ANMÄL DIG TILL MITT NYHETSBREV OCH FÅ EN GRATIS GUIDE:
"DET FUNKTIONELLA SAMTALET - KOM IGÅNG MED ACT"