Stacks Image 20491

METAFORER I ACT

FRÅN VETENSKAP TILL PSYKOTERAPEUTISKA VERKTYG

NIKLAS TÖRNEKE


Malmö 21-22 augusti 2018

Pris: 4900 + moms

I nästan alla modeller av psykoterapi antas metaforanvändning
vara en viktig del av det terapeutiska samtalet.

Ett par tydliga, men inte unika, exempel är
ACT (Acceptance
and Commitment Therapy) och DBT (dialektisk beteendeterapi).

Men vad vet vi, ur ett vetenskapligt perspektiv,
om hur metaforer fungerar?

Och finns det några riktlinjer som vi kan använda i
det dagliga kliniska arbetet, baserat på en
vetenskaplig förståelse av metaforer?

Dessa utbildningsdagar kommer att
försöka ge några svar på dessa frågor.

De kommer att redovisa slutsatser från
modern lingvistik,
inlärningspsykologi och klinisk forskning vad gäller
metaforanvändning i terapi och använda dessa
kunskaper till att rekommendera principer som den
kliniskt verksamme behandlaren kan tillämpa.

DIN KURSLEDARE: NIKLAS TÖRNEKE
Niklas Törneke är psykiater och legitimerad psykoterapeut.

Han har nyligen gett ut en bok om metaforanvändning i psykoterapi (”Metaforer – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg”, Studentlitteratur 2016) och tidigare även ”Beteendets ABC – en introduktion till behavioristisk psykoterapi” (tillsammans med Jonas Ramnerö) samt ”Relationsinramningsteori – teori och klinisk tillämpning”.
Stacks Image 21582
Stacks Image 21777

HUMAN ACT

c/o Rikke Kjelgaard Consulting

Tel: +46 734 233 750

E-mail: rikke@humanact.se

ANMÄL DIG TILL MITT NYHETSBREV OCH FÅ EN GRATIS GUIDE:
"DET FUNKTIONELLA SAMTALET - KOM IGÅNG MED ACT"