Stacks Image 20530
ULRIKA BYDAIRK

Leg. Psykolog på Barn- och ungdomssmärtenheten i Lund

Jag lärde först känna Rikke som den positiva, modiga och varma psykologkollega hon var på vår gemensamma arbetsplats. Hon blev snart också en mycket uppskattad kollegial lärare, handledare och även chef. Jag har både deltagit och engagerat utbildningar inom beteendeanalys och ACT ihop med Rikke och hon har vidare funnits som källa till inspiration och trygg backup i mitt egna fortsatta arbete inom det inlärningsteoretiska fältet. Rikke har på senare tid handlett mig och övriga kollegor i ett specialistteam inom somatisk vård, även där var hennes kunskap, engagemang och värme mycket uppskattat.


Rikke har en stor personlig närvaro vare sig hon utbildar, handleder eller leder en ACT-workshop. Hon förmedlar teoretisk kunskap på ett finurligt och enkelt sätt och bjuder in deltagarna till nyfikenhet och öppenhet för nya erfarenheter inom sig själva, i klient/terapeut arbetet såväl som i arbetsteamet.

Är oerhört glad tacksam för det Rikke har lärt mig och kan varmt rekommendera henne!

Stacks Image 20556
EVA BERGQUIST

Leg. Psykolog och mindfulnessinstruktör på Barn- och ungdomssmärtenheten i Lund

Mitt första möte med Rikke var under en utbildning i beteendeanalys och ACT 2012. Redan innan hade jag haft ett stort intresse för metoden som jag ville fördjupa min  kunskap i för mitt arbete med barn och ungdomar med långvarig smärta.

Jag blev väldigt inspirerad av Rikkes teoretiska kompetens, förmågan att förmedla denna för praktiskt tillämpning och framför allt hur en kan använda sig själv och relationen till klienten som ett terapeutiskt verktyg i behandling.

Jag blev sedan väldigt glad när Rikke tackade ja till att handleda mig och i ett senare skede även hela mitt team. Under de åren som jag har haft Rikke som handledare har jag lärt mig oerhört mycket om inlärningspsykologi, beteendeanalys och ACT som metod. Jag har utvecklat mig som behandlare, teammedlem och även i att ta hand om mig själv i mitt arbete för att skapa en arbetssituation som jag trivs i.

Jag har ofta minnen, övningar, meningar och bilder från Rikke och hennes handledning i bakhuvudet som hjälper mig att vara modig och göra saker som är svåra men viktiga i mitt arbete. Tack för allt detta Rikke!
 
Stacks Image 20504

CHARLOTTA GYLLFORS


Leg. Psykolog (KBT) och civilekonom på gyllforspsykolog.se.

Fördjupningskursen i ACT är den andra kursen jag har gått för Rikke och jag rekommenderar henne starkt.

Hennes entusiasm, värme, humor och avväpnande sätt har vid båda tillfällena inneburit att vi som deltagare har öppnat upp och utmanat oss själva att testa nya saker.

Jag gillar verkligen hennes grundliga genomgångar av de olika processerna i ACT och hur vi sedan via rollspel själva kunde träna under hennes säkra handledning.

Om du vill utveckla din ACT-kompetens är det här kursen att gå!
Stacks Image 20478

ULLA CAVERIUS

Smärtläkare och tidigare chef för Barn- och ungdomssmärtenheten i Lund (BUSE)

Att arbeta i team är roligt, men också utmanande. Ett välfungerande team tror vi är förutsättningen för ett gott patientomhändertagande, välmående medarbetare och grund för sund verksamhetsutveckling.
För oss på barn- och ungdomssmärtenheten har det varit en gåva att få ha Rikke som handledare. Hon har hjälpt oss att öppna ögonen för alternativa hanteringssätt och kommunikation med stor respekt för varandra och sig själv.

Rikkes varma personlighet kombinerat med djupa kunskaper och erfarenheter i/av ACT, CFT och handledning har varit ovärderligt, både för teamet som grupp och för mig enskilt.

Jag kommer tveklöst att be Rikke om hjälp framöver och ser fram emot att gå kurser ordnade av Human ACT.

Varmt tack!
 
Stacks Image 20399

BARBARA WEISHAUPT


Kurator (auktoriserad socionom),
KBT terapeut (grundläggande psykoterapeututbildning).

Jag rekommenderar Rikkes olika utbildningar och kurser.

Jag har haft möjligheten att delta i introduktionskursen, enskilda workshops och nu en vidareutbildning i ACT.

 
Hon är en förebild för mig för att hon är den hon är! Mänsklig, stark och sårbar och klok.

Rikke har ett fantastiskt sätt att förmedla kunskap, teoretiskt men även praktiskt. Hon guidar en genom svåra övningar och gör svåra sammanhang lättare att vara i.

 
Hon har fått mig som aldrig uppskattat rollspel att delta till 100% och motvilligt medge att det är riktigt hjälpsamt och nyttigt.

Rikke har hjälpt mig både som terapeut och som människa, att arbeta och leva i en för mig värderad riktning.
Stacks Image 20582
SARA NILSSON LÖÖV

Leg. Psykolog på Victoria Vård & Hälsa.

Jag har haft handledning med Rikke i drygt 3 år och fått möjligheten att delta på ett antal ACT-föreläsningar och -utbildningar hon arrangerat.

Jag uppskattar Rikke särskilt för hennes förmåga, vilja och ansträngning att se och medkännande förstå de människor hon möter - patienter såväl som handledda. Genom detta har jag fått vara med om att tillsammans med Rikke bygga upp en handledningsgrupp som präglas av en trygghet, prestigelöshet och mod att utmana sig själva som jag tidigare inte varit i närheten av. Våra handledningstimmar präglas ofta av gråt, skratt, allvar och kreativitet på ett sätt som ger både lust och energi att kasta sig in i nya utmaningar!

Kombinationen av Rikkes omfattande teoretiska kunskap, kliniska erfarenhet och praktiserande av ACT i handledningsrummet öppnar upp för en bred utveckling i handledningsrummet. Rikke lyckas hålla en imponerande professionell balans mellan ett forskningsbaserat förhållningssätt och ett sätt att bedriva terapi där det finns utrymme för terapeuten att vara kreativ och använda sig själv.

Genom Rikke och ACT har jag hittat ett sätt att jobba där jag känner att jag kan ge mina klienter det utrymme jag önskar ge dem samtidigt som jag kan hålla den röda tråden i behandlingen.
Stacks Image 20228

MARIA ELMFELDT ÖHRSKOG


Leg. psykolog (KBT), leg. Psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi på Riddargatans Psykologer


Jag rekommenderar varmt en fördjupning i ACT tillsammans med Rikke.

Hon är en varm, genuin och mycket kunnig terapeut och jag har fått med mig mycket ny kunskap kring ACT, såväl praktiskt som teoretiskt.

Framförallt har hon ett genuint och avdramatiserat sätt som innebär att hon får med sig deltagarna i rollspel och övningar, på ett sätt som känns både utmanade och utvecklande, men framförallt roligt!
Stacks Image 20452

HELÉNE BIVRIN

Leg. psykolog (KBT), organisationskonsult på Feelgood Svenska AB

Denna fördjupning var precis vad jag behövde för att ta mina kunskaper i ACT till en högre nivå och
möjliggjorde att jag vågade lyfta med den från klinisk verksamhet till ett organisationssammanhang - en riktig vitamininjektion!

Rikke är en engagerad, tydlig och trygghetsskapande förmedlare av sina kunskaper till oss deltagare. 
Under hennes varma överinseende kan och vågar en prova och leka - trots att deltagarna är många. 

Det jag speciellt tar med mig är alla övningar vi gjorde, alla metaforer vi fick med oss, presenterat med en djup förankring i inlärningpsykologin. Framför allt är jag både imponerad av Rikkes kunnighet och blev glad över hennes kärleksfullt sätt under kursen. Det märks verkligen att hon gillar det hon gör eftersom hon gör det så bra!

Har du funderingar på att gå en fortsättningskurs i ACT - rekommenderar jag Rikkes kurs!
Stacks Image 20330

HUMAN ACT

c/o Rikke Kjelgaard Consulting

Tel: +46 734 233 750

E-mail: rikke@humanact.se

ANMÄL DIG TILL MITT NYHETSBREV OCH FÅ EN GRATIS GUIDE:
"DET FUNKTIONELLA SAMTALET - KOM IGÅNG MED ACT"